MBO Verzorgende Nivo 3 VVT (2 jaar)

Omschrijving

Er is landelijk een grote vraag naar verzorgende. Ben je in het bezit van een diploma Helpende zorg en Welzijn, dan kun je in 2 jaar je diploma behalen. Met het diploma verzorgende IG kun je aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties: een verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis. Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden, zoals: oudere zorgvragers, chronisch zieken, zorgvragers met een handicap, zorgvragers met psychiatrische problemen, vrouwen die op het punt staan te bevallen, kraamvrouwen en pasgeborenen. Bovendien dient het diploma als startkwalificatie voor verdere scholing zoals bijvoorbeeld de opleiding verpleegkundige.

Doelgroep

 • Diploma vmbo kader beroepsgerichte leerweg (kb)
 • Diploma vmbo theoretische leerweg (tl)
 • Diploma vmbo gemengde leerweg (gl)
 • Diploma mbo-opleiding, nivo 2
 • Overgangsbewijs havo/vwo 3-4

Werkzaamheden als Verzorgende IG

Je inventariseert de behoeften, wensen en mogelijkheden van een zorgvrager, waarna je een zorgplan opstelt. Dit kom je ook wel tegen als begeleidingsplan, zorgleefplan of ondersteuningsplan. Je ondersteunt iemand bij persoonlijke verzorging, zoals het wassen en binnenkrijgen van voldoende vocht en eten. Ook ondersteun je bij het huishouden en zorg je voor een fijne woon- of leefomgeving. Je stimuleert een zorgvrager zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Als het nodig is, neem je werkzaamheden over. Je geeft voorlichting en advies over bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, veiligheid in huis en hoe je hulpmiddelen kan gebruiken. Ook geeft je een zorgvrager informatie over een ziekte of handicap en de gevolgen hiervan voor de persoonlijke verzorging en de huishoudelijke zorg. Je begeleidt een zorgvrager bij emotionele en gedragsproblemen. Daarnaast begeleid je een zorgvrager op sociaal en maatschappelijk gebied. Zo begeleid je een zorgvrager bijvoorbeeld bij het omgaan met anderen en bij het vinden en gebruik maken van een dagbesteding. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, zoals het verzorgen van een katheter of het geven van een injectie. De zorg die je verleent kan per zorgvrager en per dag verschillen. Je werkt zelfstandig, maar stemt de zorg regelmatig af met collega’s en andere disciplines, zoals helpende zorg & welzijn, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of sociaal agogisch werkers. Je voert je activiteiten uit volgens de visie en de richtlijnen van jouw zorginstelling. Je draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening. Door bijvoorbeeld vakliteratuur te lezen en bijscholingen te volgen ontwikkel je je deskundigheid. Ook werk je nieuwe collega’s in en begeleid je studenten.

Je kunt werken voor mensen met verschillende achtergronden, zoals:

 • Oudere zorgvragers
 • Chronisch zieken
 • Zorgvragers met een handicap
 • Zorgvragers met psychiatrische problemen

Bovendien dient het diploma als startkwalificatie voor verdere scholing zoals bijvoorbeeld de opleiding tot verpleegkundige.

Inhoud

Tijdens de gehele opleiding wordt gewerkt met zogenaamde kerntaken en bijbehorende werkprocessen, die leiden tot de gewenste competenties.

 • Taal en rekenen op 2 F/3F niveau en toegepast verpleegkundig rekenen. Binnen de kerntaken en bijbehorende werkprocessen, worden lessen verpleegkunde, training sociale vaardigheden, anatomie en ziektekunde verzorgd. Daarnaast wordt er ruim tijd besteed aan studieloopbaan begeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
 • Beroepsvormende vakken; Persoonlijk effectiviteit, persoonlijk ontwikkeling, groepsdynamiek, coördinatorzorg, Asset of Humanmanagement.
 • Elke opleiding heeft keuzedelen. Dit is een onderdeel van je opleiding. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen zodat je na je opleiding nog interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan keuzes gericht op ondernemerschap. Je kunt ook gaan voor keuzedelen waarmee je beter kunt doorstromen naar een hoger mbo-niveau of naar het hbo. De keuzedelen geven jou een meerwaarde.

Selectiecriteria

Stageplaats of leerwerkplek binnen de zorgsector is een voorwaarde om te kunnen starten met deze MBO opleiding verzorgende IG.

Cursusduur

 • 1 lesdag per week, 2 schooljaren
 • Je dient tijdens de opleiding 24 uur per week te werken in een s-bb erkende instelling
 • Studiebelasting 10 uur per week

Diploma / Certificaat

 • MBO diploma verzorgende IG nivo 3
 • Certificaat Beroepsvormende vakken

Data

Deze opleiding start in de maanden Februari,  Mei,  September, November.                                                                                                Ga voor een compleet overzicht van onze opleidingsdata naar: Kalender.

Locatie

De verkorte opleiding verzorgende IG wordt gegeven in Rotterdam en Amsterdam. Wij leiden deelnemers op uit heel Nederland.

Kosten

 • € 208,-  per maand Vrijgesteld van BTW (€ 2496,- per schooljaar .)
 • € 1560,- Examengeld. ( verdeeld over de verschillende examens. Vrijgesteld van BTW)
 • € 400,-  Literatuur 
 • € 250,-  Administratie kosten
 • € 150,-  Cito Nederlands en Rekenen
 • € 75,-    Praktijk materialen pakket.

Het is mogelijk om een deel van de gemaakte studiekosten van je MBO opleiding die aansluit op je beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost in te dienen bij jouw belastingaangifte. In dit geval vergoedt de belastingdienst namelijk tussen de 37 en 52 procent (afhankelijk van jouw belasting-schaal) van jouw studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro.

Inschrijven voor deze opleiding is vrijblijvend, uiterlijk 5 werkdagen na inschrijving wordt er contact opgenomen voor het plannen van een adviesgesprek.

Direct aanmelden ..of meer informatie aanvragen.

In het kort

Duur 2 schooljaren
Locatie heel Nederland
Startdata februari, mei, september, november