Opleiding Verzorgende C ( niveau 3) 

De functie Algemeen: 

Als verzorgende C ga je met mensen werken die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Jij hebt hoofdzakelijk verzorgende en begeleidende taken. Zo help je bij het douchen en aankleden, het aanreiken van medicatie, steunkousen aantrekken of het druppelen van de ogen. Je voert deze taken uit op basis van het zorgplan van zorgvragers en past het plan in overleg zo nodig aan.

Deze opleiding Verzorgende C sluit aan op de competenties zoals die door de sociale partners zijn vastgelegd. De functieopleidingen vallen voor een groot deel samen met de beroepscomponent van de reguliere opleidingen tot respectievelijk zorghulp, helpende en verzorgende. 

 

Inhoud van de opleiding 

De opleiding bestaat uit 2 kerntaken. Elke kerntaak omvat een aantal werkprocessen waarin competenties centraal staan. 

  • Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan.
  • Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken.

Opbouw en opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Module 1 Werken als beginnend beroepsbeoefenaar
Module 2 Werken volgens een werkplan
Module 3 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging
Module 4 Ondersteunen en begeleiden bij wonen, huishouden en welzijn
Module 5 Hanteren van crisissituaties en onvoorziene situaties
Module 6 Werken aan kwaliteit en professionaliseren
Module 7 Specifieke zorgvragers
Module 8 Verpleegtechnische handelingen in de basiszorg

Verpleegtechnische handelingen Verzorgende C
Daarnaast leer je diverse basiszorg verpleegtechnische handelingen:

• signaleren en voorkomen van decubitus en/of smetten;
• medicijnen checken, registreren, distribueren, zo nodig controle op inname (volgens zorg-/ leefplan);
• medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen;
• verwisselen van een urinekatheterzakje;
• een suprapubische katheter verzorgen;
• in opdracht bewaken van vitale functies van de cliënt.

Vooropleiding; 

Instroom eis voor de verzorgende C/D is een VMBO theoretische leerweg diploma.
Kandidaten die beschikken over een Helpende diploma (niv. 2) komen in aanmerking voor vrijstellingen. Zij kunnen de opleiding doorlopen in 39 dagdelen (á 5 klokuren).  

Certificering/diplomering 
Deelnemers aan de opleiding Verzorgende C/D ontvangen na de behaalde examens het branchediploma Verzorgende C dan wel Verzorgende D.  

Opleidings- en examenreglement 
De procedures en richtlijnen voor de aanmelding en afname theorie-examens en proeven van bekwaamheid en afwikkeling daarvan heeft Quadrant vastgelegd in het Examenreglement functie- en beroepsopleidingen CGO. Dit is op de website van Quadrant te vinden.

Externe legitimatie
De branche-erkende functieopleidingen worden door CZO gelegitimeerd.

Insignes 
Voor de deelnemers die een diploma van één van de functieopleidingen bezitten zijn er insignes per functie beschikbaar. Dit insigne is erkend door de sociale partners en beroepsverenigingen. Bij het insigne behoort een certificaat van registratie. De kosten bedragen € 19,50 per insigne, exclusief BTW en verzendkosten. Voor de bestelling van deze insignes kunt u een bestelformulier opvragen bij ons secretariaat.

Toetsing
Toetsing van de opleiding Verzorgende C/D vindt in de praktijk plaats. Daarnaast zijn er een aantal theoretische examens. Deze moeten met een voldoende beoordeeld zijn om aan het eind van de beoordelingseenheid de meer complexe proeven van bekwaamheid te kunnen afleggen.

Doorstroommogelijkheid (functieopleidingen)
Deelnemers met het landelijk erkende diploma Verzorgende C kunnen doorstromen naar de opleiding: 

  • Verzorgende D; deze wordt dan verkort aangeboden in 6 dagdelen. 

Doorstroommogelijkheid (reguliere opleidingen)
Deelnemers met het diploma Verzorgende C die het diploma Verzorgende IG willen halen komen in aanmerking voor een sterk verkort programma. Zij krijgen vrijstelling voor twee van de drie certificeerbare eenheden. Voor nadere informatie verwijzen we u naar de doorstroomdocumenten van Calibris. 

Duur
De theoriecomponent van de opleiding Verzorgende C duurt 50 dagdelen van 5 klokuren. Die van de Verzorgende D duurt 56 dagdelen van drie klokuren. Daarnaast is een beroepspraktijkvorming van circa 20 uur per week of meer aan te bevelen. 

Investeringopen inschrijving
De investering voor deelname middels open inschrijving is: 

  • Verzorgende C -  € 2.950,-. Inclusief 51 lesbijeenkomsten, reguliere examens, koffie/thee en BTW 
  • Verzorgende C verkort voor helpenden – € 2.750,-. Inclusief 39 lesbijeenkomsten, boekenpakket, lesmateriaal, reguliere examens, koffie/thee en BTW 
  • Verzorgende C/D – € 3.450,-. Inclusief 56 lesbijeenkomsten, boekenpakket, lesmateriaal, regulieren examens, koffie/thee en BTW 

 

De kosten voor een schriftelijke herkansing op een landelijke examendag in Rotterdam bedragen € 97,50 p.p.
De kosten voor een mondelinge herkansing van schriftelijke examen op een landelijke examendag in Rotterdam bedragen € 180,- p.p.  

Investering incompany
Wij geven u graag een offerte op maat.  

Direct aanmelden ..of meer informatie aanvragen.

In het kort

Duur 1 jaar
Locatie Rotterdam