Opleiding Verzorgende D (niveau 3)

Opleiding Verzorgende D (niveau 3)

Een verzorgende D verricht naast de taken van een verzorgende C in hoofdzaak persoonsgerichte lichamelijke verzorging, huiselijke ziekenverzorging en eenvoudige verpleegkundige taken. De verzorgende moet in het bezit zijn van het diploma Verzorgende C zijn. De opleiding Verzorgende D bestaat uit 1 deelkwalificatie.

De inhoud van de opleiding;

  1. Kwaliteitswet zorginstellingen, kwaliteitsregister en BIG
  2. Bevoegdheid en bekwaamheid
  3. Verzorgen van rode wonden
  4. (in opdracht) Toedienen van insuline via een insulinepen
  5. Bepalen van bloedglucosewaarden
  6. Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek
  7. Verzorgen van een stoma;
  8. Bewaken vitale functies van de cliënt.

De lesbijeenkomsten zijn praktisch zowel theoretisch als praktisch . Naast het uitdiepen van de theoretische kaders oefent u in een skilllab de handelingen volgens protocol.

Vooropleiding :

De module is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn als verzorgende en vanuit de organisatie een beperkt aantal voorbehouden en verpleegtechnische handelingen mogen uitvoeren. De deelnemers hebben vanuit hun opleiding kennis van specifieke doelgroepen en zorgvragers (ziekteleer).

Toetsing

De toetsing valt onder verantwoordelijkheid van Quadrant. Deelkwalificatie Thuiszorg 4 wordt  getoetst bij de deelkwalificatie Thuiszorg 10. De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Deze proeve van bekwaamheid wordt afgenomen door de praktijkbegeleider van de eigen organisatie en een externe beoordelaar.

Indien de proeve van bekwaamheid voldoende wordt beoordeeld is de kandidaat geslaagd en ontvangt hij/zij het landelijk erkende diploma Verzorgende D. De toetsing is extern gelegitimeerd door CZO.

Vrijstellingen

Deelnemers die menen in aanmerking te komen voor vrijstellingen. Deelnemers met het diploma thuishulp A krijgen een vrijstelling voor deelkwalificatie 3 van de thuiszorgopleidingen  Deelnemers met het diploma verzorgingshulp B krijgen een vrijstelling voor deelkwalificatie 3 en 4 van de thuiszorg opleidingen Deelnemers met het diploma verzorgende C krijgen een vrijstelling voor deelkwalificaties 3,4,7,8 en 9. Deelnemers met het landelijk erkende diploma Verzorgende D kunnen doorstromen naar de opleiding wijkziekenverzorgende nieuwe stijl (VIG-plus). Op basis van vrijstellingen komt de deelnemer in aanmerking voor een verkort programma. Deelnemers met het diploma verzorgende D die willen doorstromen naar de opleiding Verzorgende (niveau 3), komen op grond van hun portfolio in aanmerking voor vrijstelling voor de deelkwalificaties 202, 204, 301, 302 en 305.

Duur:

6 dagdelen van 5 uur.

Tijdsinvestering

De opleiding betreft 6 dagdelen van 5 uur.
U dient rekening te houden met ca 3 uur voorbereiding per dagdeel waarin toetsopdrachten worden gemaakt.

Instroom eisen

De opleiding sluit aan op deelnemers met een Verzorgende C diploma of ander verzorgende diploma. De deelnemers zijn werkzaam als verzorgende.

Theorie en praktijk

In de theoriebijeenkomsten worden de theoretische kaders verhelderd en wordt praktisch met behulp van protocollen geoefend in de diverse handelingen. Deelnemers bestuderen thuis lesstof en stellen eigen leervragen op.

Het portfolio omvat ontwikkelingsgerichte praktijkopdrachten en een Proeve van Bekwaamheid. Indien de deelnemer de ontwikkelingsgericht opdrachten met een voldoende heeft afgerond, mag de deelnemer de module afsluiten met de kwalificerende Proeve van Bekwaamheid.

Diploma

Indien de kwalificerende Proeve van Bekwaamheid is behaald ontvangt de deelnemer het diploma Verzorgende D.

Kosten 

De kosten  opleiding Verzorgende D in een open inschrijving zijn € 950,-

inclusief 6 lesbijeenkomsten, reguliere examens, koffie/thee en BTW

Schriftelijke herkansing op een landelijke examendag in Rotterdam bedragen € 97,50 p.p.

De kosten voor een mondelinge herkansing van schriftelijke examen op een landelijke examendag in Rotterdam bedragen € 180,- p.p.

Kosten in-company trainingen

Wij geven u graag een offerte op maat.

Direct aanmelden ..of meer informatie aanvragen.

In het kort

Duur 6 dagdelen van 5 uur
Locatie Rotterdam